Cửa tự động Đại Phong

hướng dẫn cỬA tự động

1. Video hướng dẫn cửa tự động

Chơi Video

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động Panasonic – PS-100: Lắp đặt phần cơ khí và căn chỉnh thiết bị.

Chơi Video

Hướng dẫn cửa trượt tự động Panasonic: Lắp đặt cảm biến chuyển động, cảm biến an toàn chống kẹp, kết nối nguồn điện….

Chơi Video

Hướng dẫn cửa trượt tự động Panasonic: Lắp đặt điều khiển 4 chức năng và cách sử dụng.

Hướng dẫn cửa trượt tự động Panasonic: Hướng dẫn điều chỉnh thông số đóng/mở và các chức năng khác.

2. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động PS-100

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động PS-120
Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động PS-250
Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động Hàn Quốc DK-90
Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động Glaze DS100
Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt tự động VDS - ITALIA
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động xếp lớp Glaze DT-100
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động xếp lớp Glaze DTS-100
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động xếp lớp Glaze DTK-90
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động mở quay Glaze SW-100
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động mở quay Glaze SW-150
Hướng dẫn lắp đặt cửa tự động mở quay Glaze SW-350
Shopping Cart