Cửa tự động Đại Phong

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT RA VÀO

Câu hỏi thường gặp

Kiểm soát ra vào

Tuỳ theo mô hình hoạt động bạn có thể lựa chọn loại kiểm soát ra vào phù hợp.
Đối với các văn phòng nhỏ (phòng ban nội bộ, phân xưởng…) không cần lưu lại dữ liệu lịch sử ra vào bạn có thể chọn loại F1, F2, K2000, K601, X6, K701, K702, MJ01, X6.
Trường hợp cần lưu lại lịch sử ra vào để chấm công, tính lương, giới hạn thời gian dùng thẻ… bạn có thể sử dụng loại SCR100, F7, F18 hoặc các đầu đọc K2000/K702 kết nối với trung tâm kiểm soát ZK.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chức năng chấm công đã có sẵn trên phần mềm quản lý kiểm soát ra vào chuyên nghiệp ZKAccess 3.5.

Bạn có thể quản lý thẻ / vân tay bằng phần mềm chuyên nghiệp ZKAccess 3.5. Tuỳ theo mô hình hoạt động (Công ty, nhà máy, trung tâm thể hình, hồ bơi…) bạn phân quyền cho thẻ sử dụng.

Khoá chốt nhảy lạch tạch không khoá là do kẹp inox bên dưới bị lệch khỏi vị trí. Sửa lỗi bằng cách chỉnh lại vị trí kẹp inox

Lỗi dữ liệu ATT vượt phạm vi cho phép là lỗi đầy bộ nhớ trên kiểm soát ra vào. Bạn cần đăng nhập để xem hướng dẫn.

Giỏ hàng