Cửa tự động Đại Phong

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁ CỔNG ĐIỆN TỬ RL-067

1. Cài đặt mặt khoá ngoài trực tiếp trên phím.

1.1. Thay đổi mật khẩu quản lý:

[* 12 #] [mật khẩu cũ][#][mật khẩu mới][#][mật khẩu mới][#]

Mật khẩu mặc định:  123456

1.2. Thêm thẻ/mật khẩu/vân tay mở khoá:

1.2.1. Thêm thẻ: [* 85 #][mật khẩu quản lý][#] quét lần lượt thẻ muốn thêm, nhấn [#] để thoát

1.2.2. Thêm mật khẩu: [* 85 #][mật khẩu quản lý][#] [nhập mật khẩu mới (4~6 số)] [#] [nhập lại mật khẩu], nhấn [#] để thoát

1.2.3. Thêm vân tay: [* 85 #][mật khẩu quản lý][#] quét vân tay theo hướng dẫn (4 lần), nhấn [#] để thoát

1.3. Thay đổi mật khẩu mở khoá:

[* 10 #][mật khẩu mở khoá cũ][#][mật khẩu mới][#][mật khẩu mới][#]

1.4. Xoá thẻ/vân tay/mật khẩu mở khoá:

1.4.1. Xoá toàn bộ thẻ: [* 69 #][mật khẩu quản lý][#]

1.4.2. Xoá toàn bộ vân tay: [* 70 #][mật khẩu quản lý][#]

1.4.3. Xoá toàn bộ mật khẩu: [* 71 #][mật khẩu quản lý][#]

1.5. Cài đặt báo động:

Bật: [* 32 #][mật khẩu quản lý][# 1 #]
Tắt: [* 32 #][mật khẩu quản lý][# 2 #]

1.6. Cài đặt ngôn ngữ:

Tiếng Trung: [* 39 #][mật khẩu quản lý][# 1 #]
Tiếng Anh: [* 39 #][mật khẩu quản lý][# 2 #]

2. Cài đặt mặt khoá ngoài bằng điện thoại thông minh.

Để quản lý khoá, thêm / xoá / xem lại lịch sử mở khoá từ bên ngoài cần phải có điện thoại thông minh Android hoặc IOS và cài đặt APP TTLock. Xem Hướng dẫn sử dụng khoá Bluetooth TTLock

Cách kích hoạt chế độ Bluetooth trên khoá khi cài đặt: [* 83 #][mật khẩu quản lý][#]

Lưu ý: Sau khi cài đặt kết nối khoá với điện thoại, việc cài đặt thêm/xoá người dùng cho mặt khoá bên ngoài chỉ có thể thực hiện trên APP. 

3. Cài đặt mặt khoá bên trong

3.1. Khởi tạo thẻ quản lý:
Mở nắp khoá trong, nhấn 1 lần nút cài đặt trên bo mạch → đèn xanh bật sáng → quét thẻ quản lý mới, đèn chuyển sang đỏ và tự động thoát khỏi chế độ cài đặt.

3.2. Thêm thẻ / vân tay mở khoá
Quét thẻ cài đặt 1 lần → đèn xanh bật sáng → quét thẻ muốn thêm 1 lần hoặc quét vân tay muốn thêm (4 lần) → quét thẻ cài đặt 1 lần để thoát cài đặt.

3.3. Xoá trực tiếp thẻ/vân tay mở khoá:
Quét thẻ quản lý 2 lần → đèn đỏ nhấp nháy → quét thẻ hoặc vân tay muốn xoá → quét thẻ cài đặt 1 lần để thoát cài đặt.

3.4 Xoá toàn bộ thẻ quản lý, thẻ và vân tay mở khoá.
Mở nắp khoá trong, nhấn giữ nút cài đặt 20 giây → đèn đỏ bật sáng → nhả nút cài đặt → đèn đỏ nháy nhanh, hoàn thành xoá toàn bộ về mặc định. Để tiếp tục sử dụng bạn cần khởi tạo thẻ quản lý theo hướng dẫn mục 3.1

4. Cách mở khoá

4.1. Mở khoá bằng thẻ: Quét thẻ đã cài đặt vào mặt số bên ngoài hoặc mặt nhận thẻ bên trong để mở khoá. Nếu đèn đỏ nhấp nháy là thẻ chưa được cài trong hệ thống hoặc thẻ lỗi.

4.2. Mở khoá bằng mật khẩu: Chạm tay vào bề mặt để kích hoạt bàn phím, nhập mật khẩu rồi bấm [#] để mở khoá. Có thể sử dụng mật khẩu quản lý để mở khoá.

4.3. Mở khoá bằng vân tay: Quét vân tay vào mặt khoá ngoài/mặt khoá trong, nếu lên đèn đỏ là lỗi, lên đèn xanh lá là ok.

4.4. Mở khoá bằng điện thoại thông minh: Xem trong hướng dẫn khoá cửa TTLock

Giỏ hàng