Cửa tự động Đại Phong

hướng dẫn sử dụng khoá cổng Rl-066

Sơ đồ mạch điện khoá RL-066

Để có thể cài đặt khoá ta cần lắp đặt đúng sơ đồ và cấp nguồn 4 Pin AA hoặc DC 12V

1. THAY ĐỔI THẺ QUẢN LÝ

Kích nhanh tiếp điểm SET (1) 1 lần, đèn xanh nhấp nháy, đưa thẻ mới vào để tạo thẻ quản lý, đèn chuyển đỏ là thành công.

2. CÀI ĐẶT THẺ CẢM ỨNG NGƯỜI DÙNG

Trước khi nhập thẻ cảm ứng người dùng, người quản trị khoá phải ghi lại 10 số ID in trên thẻ cảm ứng và thông tin người dùng tương ứng để tiện theo dõi hoặc hủy thẻ trong quá trình sử dụng.
Quét thẻ quản lý 1 lần, đèn xanh bật sáng, quét các thẻ người dùng muốn thêm (Có thể nhập tối đa 1000 thẻ), quét thẻ quản lý 1 lần hoặc đợi 5 giây để thoát khỏi chế độ cài đặt.

3. XÓA THẺ NGƯỜI DÙNG (Có 3 cách xoá thẻ người dùng)

3.1. Xoá thẻ trực tiếp: Quét thẻ quản lý 2 lần, đèn đỏ nhấp nháy, quét các thẻ sử dụng muốn xoá, quét thẻ quản lý 1 lần hoặc đợi 5 giây để thoát chế độ cài đặt.
3.2. Xoá thẻ bằng ID: Quét thẻ quản lý 2 lần, đèn đỏ nhấp nháy, dùng tay cài đặt nhập số thẻ sử dụng muốn xoá [10 số ID] [#], nhấn [*] hoặc quét thẻ quản lý 1 lần hoặc đợi 5 giây để thoát chế độ cài đặt.
3.3. Xoá toàn bộ thẻ sử dụng: Quét thẻ quản lý 3 lần, đèn đỏ sáng, dùng tay cài đặt nhập lệnh [40 #], đèn nháy nhanh khoảng 16 giây rồi tắt là thành công.

4. CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIỮ MỞ

Quét thẻ quản lý 3 lần, đèn đỏ sáng, dùng tay cài đặt nhập số thời gian muốn đặt từ 01~09 giây theo lệnh [65 #] [2 ký tự thời gian] [#].

5. RESET KHOÁ VỀ MẶC ĐỊNH (Có 2 cách reset khoá)

Cách 1: Kích giữ tiếp điểm SET (1), đèn xanh sáng → chuyển sang đèn đỏ, ngừng kích tiếp điểm, đợi đèn đỏ nháy nhanh khoảng 16 giây → kêu 4 tiếng bíp ngắn, đèn đỏ tắt là thành công.
Cách 2: Quét thẻ quản lý 3 lần, đèn đỏ sáng, dùng tay cài đặt nhập lệnh [70 #] → đèn đỏ tắt là thành công.

Shopping Cart