Cửa tự động Đại Phong

hướng dẫn sử dụng khoá cổng
axl-062/ axl-063

Để vào được phần cài đặt, khóa phải ở chế độ mở (Đèn xanh), thao tác toàn bộ trên remote cài đặt.

1. THAY ĐỔI MẬT KHẨU QUẢN LÝ (mật khẩu mặc định [9999])

1.1. [*] [9999] [#] đèn chuyển sang màu đỏ
1.2. [*] [01] [#] đèn sáng nhấp nháy
1.3. [*] [mật khẩu mới] [#] [*] [mật khẩu mới] [#] tiếng bíp bíp không thành công, tiếng bíp dài thành công.

2. CÀI ĐẶT MỚI HOẶC THAY THẾ THẺ QUẢN LÝ

2.1. [*] [mật khẩu quản lý] [#] đèn chuyển sang màu đỏ
2.2. [*] [02] [#] đèn tắt, hệ thống cho phép cài đặt
2.3. [*] [10 số ID trên thẻ] [#] [*] tiếng bíp dài là thành công, khóa tự thoát khỏi trạng thái cài đặt.

3. CÀI ĐẶT MỚI THẺ MỞ CỬA VÀ TAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Trước khi nhập thẻ cảm ứng người dùng, người quản trị thiết bị phải ghi lại ID từng thẻ cảm ứng và thông tin người dùng tương ứng để tiện theo dõi hoặc hủy thẻ trong quá trình sử dụng. Có 2 cách nhập thẻ mới.
3.1 Cài đặt nhanh bằng thẻ quản lý: Quét thẻ quản lý 1 lần (đèn xanh nháy nhanh) → quét thẻ mới hoặc bấm nút trên tay điều khiển từ xa → Quét thẻ quản lý 1 lần để thoát
3.2 Cài đặt bằng tay điều khiển: Nhập [*] [mật khẩu quản lý] [#] [*] [04] [#] (đèn xanh nháy nhanh) → quét thẻ mới hoặc bấm nút trên tay điều khiển từ xa → [#] [*] để thoát
Lưu ý: Bạn có thể thêm liên tục đến 2000 thẻ hoặc 50 tay điều khiển từ xa, 3 tiếng bíp ngắn là thành công / 1 tiếng bíp dài là không thành công.

4. XÓA THẺ MỞ CỬA HOẶC TAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Có 4 cách để xóa thẻ mở cửa: Xóa trực tiếp bằng thẻ quản lý / Xóa bằng ID / Xóa toàn bộ thẻ:
4.1. Xóa trực tiếp bằng tay cài đặt: Nhập trên tay cài đặt [*] [mật khẩu quản lý] [#] [*][07] [#] đèn đỏ nhấp nháy [đưa từng thẻ muốn xóa vào đầu dò hoặc bấm nút tay điều khiển từ xa muốn xoá] [#] tiếng kêu bíp là thành công
4.2. Xóa ID thẻ (Thường sử dụng khi mất thẻ): Nhập trên tay cài đặt [*] [mật khẩu quản lý] [#] [*] [07] [#] [nhập 10 số ID của thẻ muốn xóa] [#] tiếng kêu bíp là thành công.
4.3. Xóa trực tiếp bằng thẻ quản lý: Quét thẻ quản lý 3 lần (đèn đỏ nhấp nháy) → quét thẻ muốn xóa/bấm tay điều khiển từ xa muốn xoá → Quét thẻ quản lý 1 lần để thoát.

4.4. Xóa toàn bộ thẻ mở khoá và điều khiển từ xa: Nhập trên tay cài đặt [*] [mật khẩu quản lý] [#] [*][19] [#] tiếng bíp dài là thành công

5. ĐẶT KHOÁ VỀ MẬT KHẨU MẶC ĐỊNH

Khi bạn quên mật khẩu quản lý mất quyền quản trị khoá bạn có thể đặt lại mật khẩu khoá theo hướng dẫn sau.

Mở nắp thân khóa, nối tiếp điểm kích nối tiếp điểm để cài đặt lại, đèn xanh tắt khoảng 10 giây, khi đèn xanh bật sáng trở lại nhấn nút trên tay cài đặt để khoá nhận tay cài đặt. Mật khẩu quản lý đã khôi phục mặc định ban đầu là [9999]. Cài đặt này sẽ không xoá các cài đặt điều khiển từ xa và thẻ người dùng mà bạn đã thêm vào.

Shopping Cart